Policzono osoby w bezdomności, oferowano im wsparcie 

Do 1051 osób w bezdomności w Gdańsku udało się dotrzeć, podczas badania przeprowadzonego przez m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Policję, Straż Miejską, Straż Graniczną i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W tej liczbie 204 osoby to obywatele Ukrainy, przebywający w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Badanie odbyło się 28 i 29 lutego 2024 r. oraz podczas akcji nocnej.  

 W ramach „Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych”, zleconego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej policzono m.in. potrzebujących w schroniskach, noclegowniach, szpitalach i hospicjum. Badaniem objęto także obywateli Ukrainy, w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. W nocy patrole służb miejskich dotarły do osób przebywających w miejscach niemieszkalnych, np. w piwnicach, na dworcach, w parkach, w pustostanach i na terenie ogródków działkowych. Prowadzący działania policzyli osoby w bezdomności, pozyskali też informacje m.in. na temat wieku, wykształcenia oraz przyczyn, dla których beneficjenci akcji są w życiowym kryzysie. Zaoferowali potrzebującym kompleksową pomoc. Zachęcali do jej przyjęcia. Obejmuje ona m.in. schronienie, wsparcie finansowe, żywnościowe, rzeczowe, higieniczne oraz aktywizację społeczną i zawodową.

Eksmisja, uzależnienie, zły stan zdrowia

W bieżącym roku, w czasie objętym badaniem, w Gdańsku przebywało 1051 osób w bezdomności (w tym 204 obywateli Ukrainy, zwłaszcza kobiety i dzieci, w miejscach zbiorowego zakwaterowania) – 268 kobiet, 648 mężczyzn i 135 dzieci. Z całej, ogólnej liczby w miejscach niemieszkalnych pozostawało 180 potrzebujących. Najwięcej osób w bezdomności było w wieku 41 – 60 lat (392 os.) oraz 60+ (323 os.). Objęci badaniem jako przyczyny trudnej sytuacji życiowej, braku dachu nad głową, wskazywali najczęściej: eksmisję, uzależnienie i zły stan zdrowia.

Przypomnijmy, że w lutym 2019 roku podczas takiej akcji, w mieście przebywało 875 osób doświadczających bezdomności. Wówczas jednak badanie nie dotyczyło obywateli Ukrainy w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, bowiem takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy.

Nie bądź obojętna/y na społeczny problem

MOPR i służby miejskie apelują do gdańszczanek i gdańszczan, o empatię i sygnały o osobach w bezdomności. Każdy potrzebujący człowiek otrzyma ofertę konkretnej pomocy. Zgłoszenia o potrzebujących trzeba kierować do:

– Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka);

– Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986;

– Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych).

O lokalizacji potrzebujących można też powiadomić streetworkerów, posługując się aplikacją Arrels. Jest ona bezpłatna, można ją uaktywnić np. w smartfonie. Dzięki sygnałowi streetworker m.in. łatwiej dotrze z ofertą pomocy do osoby w bezdomności. W 2018 roku Arrels wprowadziło w mieście Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Aplikację można pobrać:

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS.

 

Migawki z badania liczby osób w bezdomności w Gdańsku 2024 r./fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl