Pomagaj żebrzącym na ulicy mądrze i odpowiedzialnie!

W Gdańsku rozpoczęła się kampania przeciwko żebractwu. Ma przede wszystkim wymiar pomocowy, edukacyjny oraz prewencyjny. Plakaty lub ulotki wskazujące, że wspieranie osób żebrzących pieniędzmi to nie jest dobry pomysł, że warto pomagać ale mądrze, trafią m.in. do restauracji, kawiarni, hoteli w Śródmieściu oraz autobusów i tramwajów wodnych. Dzieci zagrożone wykluczeniem społ., bezdomnością i żebractwem w sezonie znajdą dobrą opiekę w świetlicy przy ulicy Zakopiańskiej 40.

„Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj  mądrze!” – w tym roku apelujemy do mieszkańców i turystów w Gdańsku m.in. przy wykorzystaniu ulotek i plakatów, aby przede wszystkim podpowiadali osobom proszącym o datki, gdzie otrzymają kompleksowe wsparcie m.in. bytowe, rzeczowe, finansowe, aktywizujące społecznie, zawodowo. Prosimy, by nie wspierali żebraków (wśród nich także dzieci) pieniędzmi, gdyż to nie rozwiąże problemu. Taka pomoc jest niewłaściwa, chwilowa, choć najczęściej wynika z odruchu serca. Ulica nie jest miejscem pracy dla kobiet czy dzieci. Taki proceder w skrajnych przypadkach może ocierać się nawet o handel ludźmi.

W tym roku akcję prowadzą gdańscy partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (TPŚBA), Zarząd Transportu Miejskiego. W działania włączyło się Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) oraz Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych (FWIS). Akcja potrwa cały sezon wakacyjny. W ramach działań pracownicy MOPR i streetworkerzy przekażą m.in. do restauracji, kawiarni, barów, hosteli w Śródmieściu i Wrzeszczu tematyczne plakaty i ulotki, nawołujące do wspierania potrzebujących odpowiedzialnie. Przypomną także o adresach i kontakcie do instytucji udzielających w mieście kompleksowego wsparcia. Przez całe wakacje m.in. Straż Miejska, Policja patrolować będą najbardziej turystyczne i przez to atrakcyjne dla osób proszących o datki punkty miasta – ze szczególnym naciskiem na interwencje przeciwdziałające problemowi społecznemu. Działania prewencyjne na ulicach prowadzić też mają funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 58 Kodeksu Wykroczeń, kto mając środki na życie, mogąc pracować – żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywnie do 1,5 tys. zł lub naganie. Kto prosi o datki natarczywie, nagabując i oszukując – aresztowi albo ograniczeniu wolności. Z kolei kto m.in. skłania do żebractwa osobę małoletnią, bezradną wykorzystując np. jej podległość opiekuńczą może trafić do aresztu. Art. 104 KW przewiduje też w takim wypadku karę ograniczenia wolności lub grzywnę.

25 czerwca przy ulicy Zakopiańskiej 40 działać zacznie także świetlica, w której opiekę i pełne wsparcie otrzymają nie tylko dzieci proszące o datki na ulicy lub też towarzyszące swoim opiekunom podczas żebrania. Również zagrożone wykluczeniem społecznym, bezdomnością, które z różnych przyczyn nie mogą liczyć latem na uwagę i właściwe zaopiekowanie przez rodziców. Zakres tej usługi został więc  poszerzony w stosunku do roku ubiegłego. Punkt – na zlecenie miasta – poprowadzi CWII we współpracy z FWIS. Świetlica będzie działać w dni powszednie, w godzinach od 10 do 18 na potrzeby dzieci w wieku od kilku do nastu lat. Pod okiem kilku pedagogów, koordynatora, opiekuna najmłodsi mogą tam uczestniczyć m.in. w grach i zabawach turystycznych, sportowych oraz edukacyjnych. W ofercie są również: nauka czytania na wesoło, wyjścia do kina, teatru, muzeów oraz parków. Dzieci będą miały zapewnione śniadanie, obiad oraz napoje każdego dnia. Wszystko bezpłatnie.  Do przyjścia do świetlicy przekonywać ma proszące o datki dzieci, a przede wszystkim ich opiekunów, pracownik terenowy Centrum. Będzie on odwiedzał miejsca w Gdańsku, w których mogą być takie osoby. Środki na działanie świetlicy pochodzą z budżetu miasta.

– Żebractwo, szczególnie w sezonie letnim, jest problemem polskich miast – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – A już szczególnie ośrodków bardzo atrakcyjnych turystycznie. Apeluję, by bezmyślnie nie dawać pieniędzy osobom nagabującym na ulicach, ale wspierać je choćby informacją o adresie instytucji udzielających kompleksowej pomocy. Już kupienie potrzebującemu człowiekowi kanapki, soku, rozmowa z nim, pochylenie się nad problemem jest właściwsze. Proszę także o informowanie służb miejskich o osobach żebrzących. A już szczególnie, gdy to zjawisko dotyczy kobiet czy dzieci! Na taki proceder nie ma zgody! Warto uświadomić sobie, że często to mężczyźni chowają się za dziećmi i kobietami. Takie postępowanie jest złe, łamiące zasady człowieczeństwa.

Jeżeli zauważymy osoby żebrzące, należy zgłosić taki przypadek, dzwoniąc pod numery alarmowe: Policji – 997 lub Straży Miejskiej – 986.

Dodajmy, że na stronie: www.gdansk.policja.gov.pl dostępna jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za pomocą specjalnej aplikacji mieszkańcy mogą zgłosić miejsce, w którym zauważyli osobę nagabującą przechodniów. To dobra wskazówka dla patrolu.   

Ze statystyk w roku 2017

W efekcie ubiegłorocznej akcji przeciwko żebractwu łącznie aż 16 dzieci „zaproszonych z ulicy” miało dobrą opiekę, ciepłe posiłki, aktywnie i ciekawie wypełniony czas w świetlicy, która została uruchomiona przy ul. Zakopiańskiej specjalnie dla nich. Codziennie przebywało tam kilkoro najmłodszych.

Podczas wakacji funkcjonariusze Straży Miejskiej 36 razy legitymowali osoby żebrzące na ulicach miasta. Pouczono 18 osób z art. 104 Kodeksu Wykroczeń oraz jedną osobę z art. 106 KW.