Pomagają odpowiedzialnie społecznie – przyłącz się!

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza przedstawicieli biznesu, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw do aktywności w obszarze odpowiedzialności społecznej. Można działać np. jak firma Prodent, która podjęła się kompleksowego wyleczenia zębów siedmioletniego Adama z romskiej rodziny. 

Ze względu na brak dokumentów legalizujących pobyt w Polsce, także potwierdzających przynależność państwową oraz nie posiadanie wystarczających pieniędzy na leczenie, chłopiec miał problem z dostępem do opieki medycznej. Mama Adama samotnie wychowuje troje dzieci, które chodzą do gdańskiej szkoły. Wyleczenia chłopca podjął się właśnie Prodent. To już czwarty mały pacjent, podopieczny MOPR, który został bezpłatnie wyleczony przez stomatologów firmy. Pomoc jest świadczona w ramach współpracy Ośrodka z biznesem odpowiedzialnym społecznie.

Zachęcamy do takiego współdziałania także przedstawicieli i pracowników innych przedsiębiorstw, zakładów. Do wsparcia potrzebujących gdańskich dzieci i mniej zaradnych rodziców. Do włączenia się m.in. w projekt „Mentor talentu”, dotyczący pomocy w edukacji i rozwoju uzdolnionych maluchów z uboższych rodzin. Z kolei w ramach projektu „Piastun domu” można wesprzeć uboższe rodziny, których nie stać na kupno lepszego sprzętu domowego, wyremontowanie łazienki czy kuchni. Zawsze liczą się chęci i pomysł na pomaganie.

– Współpraca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem to wyłącznie korzyści, od satysfakcji wynikającej z pomocy drugiemu człowiekowi po budowanie marki odpowiedzialnego biznesu – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Zachęcam do takich mądrych realizacji. Pamiętajmy, że dobro zawsze do nas wraca. Warto pomagać.

Więcej informacji o możliwościach współpracy w myśl idei odpowiedzialności społecznej, można znaleźć w broszurze Ośrodka „Bądź odpowiedzialny społecznie”, link:

http://mopr.gda.pl/wp-content/uploads/badz-odpowiedzialny-spol.-broszura-mopr-w-gdansku.pdf 

Zapraszamy do kontaktu!

Na sygnały czekają: Andrzej Stawicki, tel. 58 691 94 25 i kom. 503 392 863 (andrzej.stawicki@mopr.gda.pl), Magdalena Theus, tel. 58 320 53 55 i kom. 797 909 120 (magdalena.theus@mopr.gda.pl), Anna Dunajska kom. 797 909 119 z Referatu Animacji i Wolontariatu MOPR w Gdańsku.