Pomagamy osobom w życiowym kryzysie odpowiedzialnie

Pracownicy gdańskiego MOPR i streetworkerzy Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta, współpracując ze służbami miejskimi, docierają z kompleksową ofertą pomocy do osób w kryzysie bezdomności lub do ludzi proszących o datki na ulicy. Także dzięki sygnałom od mieszkańców i turystów udaje się wesprzeć potrzebujących, m.in. schronieniem, żywnością i specjalistycznym poradnictwem. Nadal prosimy Państwa o przekazywanie wiadomości o osobach w życiowym kryzysie, będących na ulicy.

Kontakt do pracowników MOPR, tel.: 58 522 38 20 lub 58 342 31 50 (w godz. pracy Ośrodka), także do Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986.