Pomoc asystenta dla osoby niepełnosprawnej

Pełnoletnie gdańszczanki i gdańszczanie z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mogą bezpłatnie uzyskać wsparcie osobistego asystenta. Pomoże on w wykonywaniu codziennych, życiowych czynności oraz w lepszym funkcjonowaniu społecznym.
Do końca bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jest on finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością, potrzebujące wsparcia do skorzystania z usługi asystenta. W tej sprawie należy skontaktować się ze specjalistami Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku. Kontakt do CPS dostępny jest na stronie: www.mopr.gda.pl.  W czasie epidemii, w miarę możliwości prosimy o załatwianie sprawy drogą telefoniczną, poprzez email lub pocztową. W razie konieczności można umówić się na wizytę w CPS, jednak po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu.
Główne zasady Programu
1. Osoba z niepełnosprawnością nie ponosi odpłatności za usługę.
2. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:
a) wychodzeniu, powrotach oraz/lub dojazdach do wybranych przez adresata miejsc (np. dom, praca, placówki opiekuńcze i edukacyjne, ośrodki kultu religijnego, placówki medyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, obiekty kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.),
b) wychodzeniu, powrotach oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
c) zakupach (z zastrzeżeniem aktywnego udziału adresata przy ich realizacji),
d) załatwianiu spraw urzędowych,
e) nawiązywaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju podmiotami,
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
3. Limit godzin usług asystenta, przypadających na osobę z niepełnosprawnością wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Dodajmy, że na zlecenie MOPR zadanie zapewnienia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizują w mieście: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Polski Związek Niewidomych, Fundacja im. Helen Keller oraz Fundacja Hospicyjna.

Fot. z Pixabay