Pomoc dla uczących się osób z niepełnosprawnością w Gdańsku

Od środy, 1 września można składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji m.in. w szkole wyższej, w ramach programu „Aktywny Samorząd” 2021. To wsparcie dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.   

Środki na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aplikować o dofinansowanie mogą gdańszczanki i gdańszczanie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierający naukę: w szkole policealnej; w kolegium; w szkole wyższej, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

– Wsparcie obejmuje na przykład dopłatę do zakupu niezbędnych materiałów edukacyjnych oraz narzędzi dydaktycznych – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. –  Można też otrzymać dofinansowanie kosztu czesnego lub przejazdów na zajęcia. Taka pomoc z pewnością się przyda. 

Wniosek złóż najlepiej elektronicznie

Wnioski o wsparcie oraz inne wymagane dokumenty prosimy składać do gdańskiego MOPR poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia. Można je przekazać także osobiście w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5, 80-852 w Gdańsku lub drogą pocztową. W razie wątpliwości informacją służą pracownicy Ośrodka, pod numerem tel.: 58 320 53 45. Termin aplikowania o pomoc upływa z dniem 10 października br. Szczegółowe informacje o ofercie „Aktywnego Samorządu” 2021 są dostępne na stronie MOPR w Gdańsku.

Pomoc dla uczących się osób z niepełnosprawnością/fot. Jerzy Pinkas, www.gdansk.pl