Pomoc finansowa dla uczących się osób z niepełnosprawnościami 

Od początku września br. osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą wnioskować m.in. o dofinansowanie kosztów nauki w szkole wyższej. To w ramach modułu II programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku. Pomoc dotyczy roku szkolnego 2023/2024.

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca mieszkanki i mieszkańców do skorzystania z tego wsparcia. Wnioski i inne niezbędne dokumenty w tej sprawie najlepiej i najwygodniej przekazać poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia  (link przekierowuje na stronę internetową SOW). Nadal jest też możliwość dopełnienia formalności bezpośrednio w Wydziale Rehabilitacji Społecznej MOPR, przy ul. K. Leczkowa 1A, 80 – 432 w Gdańsku tudzież drogą pocztową. W razie pytań, wątpliwości szczegółowymi wiadomościami służą zainteresowanym specjalistki i specjaliści Wydziału, tel.: 58 320 53 45.

Dofinansowania z PFRON

Środki finansowe na pomoc z programu pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O wsparcie wnioskować mogą mieszkanki i mieszkańcy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczący się:

– w szkole policealnej;

– w kolegium;

– w szkole wyższej, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Przypomnijmy, że pomoc obejmuje m.in. dopłatę do zakupu potrzebnych materiałów edukacyjnych i dofinansowanie kosztów czesnego oraz przejazdu na uczelnię. Wnioski można składać do 10 października br. Szczegóły oferty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gdańskiego MOPR (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR).

 

Studentka/symboliczna fot. z Pixabay (silviarita)
Logo programu „Aktywny samorząd”
Logo PFRON