Pomoc finansowa dla uczących się osób z niepełnosprawnościami

Od środy, 1 marca osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się m.in. w szkole wyższej, mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji. O takie wsparcie dotyczące roku akademickiego 2022/2023 można aplikować do końca marca br.

Wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest realizowane w ramach tegorocznej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Dla kogo dofinansowania  

Pomoc przeznaczona jest dla mieszkanek i mieszkańców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, kształcących się:

– w szkole policealnej,

– w kolegium,

– w szkole wyższej, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Można otrzymać np. dofinansowanie kosztu czesnego lub przejazdów na zajęcia. Dopłata obejmuje też m.in. zakup narzędzi dydaktycznych, niezbędnych dla osoby uczącej się. Szczegółowe informacje m.in. o wysokości dofinansowań oraz pełnej ofercie programu dostępne są na portalu PFRON  (link przekierowuje na stronę internetową PFRON).

Złóż wniosek poprzez System Obsługi Wsparcia

Gdańszczanki i gdańszczanie proszeni są o składanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie najlepiej poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia  (link przekierowuje na portal informacyjny SOW). Można je przekazać także osobiście w Wydziale Rehabilitacji Społecznej MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A lub drogą pocztową. Wsparciem informacyjnym służą zainteresowanym specjaliści Wydziału, pod numerami tel.: 58 320 53 45/48 (w godz. pracy Ośrodka).  

Logo programu „Aktywny samorząd”
Logo PFRON