Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla Ukrainek i Ukraińców

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy pl. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie dostępna jest pomoc psychologiczna w języku ukraińskim. Świadczą ją trzy psycholożki. Wsparcia potrzebującym udziela też konsultantka ds. socjalnych – terapeutka. Specjalistki są z Ukrainy.

Uchodźczynie i uchodźcy z ogarniętego wojną kraju mogą skorzystać z pomocy od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00 – 20.00 (w tym terminie dostępne są dwie specjalistki; pozostałe dostępne są w dni powszednie, w godz. pracy MOPR). Specjalistki udzielają konsultacji bezpośrednio i telefonicznie. W sytuacjach tego wymagających mogą dojechać do miejsca pobytu osoby potrzebującej w Gdańsku. Wspierają uchodźców m.in. w stanie depresji, w emocjonalnym kryzysie. Pomagają osobom, które nie radzą sobie w nowej rzeczywistości. Kontakt z OIK całodobowy, tel.: 58 511 01 21/22.

 

Ilustracyjna fot. w ukraińskich barwach/Pixabay