Jest pomoc także dla osób stosujących przemoc – zrób pierwszy krok!

Mieszkasz w Gdańsku, masz skłonność do zachowań agresywnych? Skrajnymi, impulsywnymi działaniami krzywdzisz rodzinę, znajomych i siebie? Możesz otrzymać bezpłatnie terapię i konkretne wsparcie. Zmotywować się do pracy nad „trudnym charakterem”, poprawić relacje z najbliższymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przygotował projekt psychologiczno – terapeutyczny, dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zachęcamy mieszkańców, którzy mają skłonność do agresywnych działań i nie radzą sobie z problemem, do sięgnięcia po specjalistyczne wsparcie i uczestnictwa w terapii. Wystarczy zrobić pierwszy krok i dołączyć do grupy. W ramach projektu m.in. doświadczony psycholog, psychoterapeuta, także pedagog czy kurator zawodowy zmotywują uczestnika do pogłębionej pracy nad sobą, swoim charakterem i skrajnymi zachowaniami. Psychoterapia będzie miała m.in. charakter grupowy. W ofercie wsparcia są także spotkania wyjazdowe. Uczestnicy m.in. pod okiem specjalisty psychoterapii uzależnień poszukają w sobie wrażliwości, delikatności – to w innowacyjnej formule, poprzez pracę z końmi.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i uzyskaniem pomocy prosimy o kontakt z panią Dorotą Modrzyńską, tel. 602 592 251 z Instytutu Psychoterapii i Psychotraumatologii „Triada” w Gdańsku (to podmiot realizujący projekt na zlecenie MOPR). Szczegółowych informacji udzielają także: Magdalena Szerszyńska i Wojciech Heyke z MOPR, tel. 58 342 31 79 w godzinach pracy Ośrodka.

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w pracy czy szkole, agresji w jej każdej postaci jest priorytetem wśród działań pomocowych miasta – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Konsekwentnie wdrażamy projekty, programy i działania, które pozwolą ograniczyć i niwelować to niekorzystne zjawisko.   

Dodajmy, że projekt psychologiczno – terapeutyczny MOPR będzie prowadzony do grudnia bieżącego roku.

Fot. Pixabay