Pomóc zadłużonym – potrzeba i mozolna praca!

Trzydziestu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przejdzie szkolenie m.in. z zakresu doradztwa i wsparcia psychicznego, którego trzeba udzielić mieszkańcom w tarapatach finansowych, posiadających zadłużenie.

Bezpłatne warsztaty organizuje Grupa KRUK i Stowarzyszenie Program Wsparcia Osób Zadłużonych. Celem szkolenia jest m.in. podniesienie wiedzy pracowników Ośrodka, o dostępnych środkach prawnych, pomocowych przeciwdziałających problemowi społecznemu. Zajęcia poprowadzą eksperci z wymienionego powyżej Stowarzyszenia z Poznania, zajmującego się działalnością pomocową i edukacyjną dla osób zadłużonych oraz ich bliskich. W ramach szkolenia pracownicy MOPR poznają m.in. profile osób w finansowych tarapatach, ich problemy oraz ograniczenia powodujące trudności w spłacie długu. W trakcie trzygodzinnych zajęć, które odbędą się w środę 20 września, pracownicy socjalni dowiedzą się też, jak postępować w przypadku osób będących w grupie podwyższonego ryzyka zadłużeniem. Warsztaty są kontynuacją pilotażu, który w zeszłym roku zorganizowany był we współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie oraz Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Warszawie, Pile, Wałbrzychu oraz Gdańsku. Dodajmy, że gdański MOPR od kilku lat realizuje kompleksowo projekty na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców, objętych wsparciem. Udziela doradztwa m.in. prawnego i psychologicznego, osobom w życiowym kryzysie.