Pomoc żebrzącym dzieciom i nie tylko

Niemal codziennie w świetlicy dla dzieci żebrzących, także zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających podczas wakacji bez opieki rodziców, ciekawe zajęcia i dobre wsparcie ma nawet kilkanaścioro dzieci. Uruchomienie placówki przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku to jeden z elementów prowadzonej w mieście akcji pomocowej, edukacyjnej i prewencyjnej przeciwko żebractwu.

Już 25 czerwca, w dniu uruchomienia świetlicy trafiło tam trzynaścioro potrzebujących najmłodszych, „zaproszonych z ulicy” przez pracowników Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII). Maluchy nie prosiły więc o datki w Śródmieściu, nie towarzyszyły w tym procederze swoim opiekunom. W tym roku w placówce prowadzonej na zlecenie miasta przez CWII i Fundację Wsparcia i Inicjatyw Społecznych (FWIS) bezpłatną opiekę, program wakacyjno – wypoczynkowo – aktywizujący, śniadania, obiady zapewnione mają także dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ., które z różnych przyczyn nie mogą liczyć latem na uwagę i właściwe zaopiekowanie przez rodziców. Najmłodsi z pedagogami, opiekunami byli już m.in. w kinie, parkach zabaw, odwiedzają gdańskie muzea.

W ramach akcji „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj mądrze!” streetworkerzy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przekazali już edukacyjne, tematyczne ulotki i plakaty do restauracji, kawiarni, hoteli i barów w Śródmieściu i Wrzeszczu. Przypominali o adresach i kontakcie do instytucji udzielających w mieście kompleksowego wsparcia. Pracownicy MOPR przekazali też ulotki w czterech wersjach językowych do tramwajów wodnych. Od 9 lipca plakaty akcji pojawią się w gdańskich autobusach. Akcja edukacyjna i pomocowa z wykorzystaniem tych materiałów prowadzona będzie także m.in. podczas Jarmarku św. Dominika. Przez całe wakacje m.in. Straż Miejska, Policja patrolują najbardziej turystyczne i przez to atrakcyjne dla osób proszących o datki punkty miasta – ze szczególnym naciskiem na interwencje przeciwdziałające problemowi społecznemu. Działania prewencyjne na ulicach prowadzić też mają funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.  

– Apeluję, by bezmyślnie nie dawać pieniędzy osobom nagabującym na ulicach, ale wspierać je choćby informacją o adresie instytucji udzielających kompleksowej pomocy – mówił Piotr Kowalczuk, zast. prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Już kupienie potrzebującemu człowiekowi kanapki, soku, rozmowa z nim, pochylenie się nad problemem jest właściwsze.

W tym roku akcję prowadzą gdańscy partnerzy: MOPR, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zarząd Transportu Miejskiego, CWII oraz FWIS.

Nie bądź obojętny!

Jeżeli zauważymy osoby żebrzące, należy zgłosić fakt dzwoniąc pod numery alarmowe: Policji – 997 lub Straży Miejskiej – 986. Pomoc także pod numerami tel. MOPR: 58 342 31 50 lub 58 522 38 20.