Pomóż bezdomnemu, nie bądź obojętny!

Apelujemy do gdańszczan o sygnały o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych, m.in w piwnicach, altanach ogródków działkowych, na klatkach schodowych domów w dzielnicach miasta. Taka informacja może uratować życie. Osoby bezdomne otrzymają natychmiastową pomoc – schronienie, żywność i opiekę w placówkach wsparcia w Gdańsku.

Pracownicy gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie współpracując z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz organizacjami pozarządowymi prowadzą wzmożone działania, by dotrzeć do każdego potrzebującego jeszcze przed zimą. Przekonują osoby bezdomne do skorzystania z oferty pomocowej miasta, która obejmuje m.in. zorganizowanie schronienia, żywności, ciepłej odzieży, obuwia, kąpieli, środków finansowych na zakup leków czy poradnictwa prawnego lub psychologicznego. Akcja potrwa do wiosny.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do piąt. w godz. 7.30 do 15.30), Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

– Dzięki akcjom miasta, bardzo efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi osoby bezdomne w Gdańsku mogą czuć się bezpiecznie – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Coraz więcej z nich wychodzi na prostą, usamodzielnia się. Miasto realizuje kompleksowe projekty i programy mające zaktywizować potrzebujących, oferując im między innymi mieszkania treningowe, szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy. Każdego roku ponad 60 osób bez dachu nad głową korzysta w Gdańsku ze wsparcia asystenta osoby bezdomnej, który wspiera je w procesie usamodzielnienia. Największym wyzwaniem jest zbudowanie relacji, która wymaga pełnego zaangażowania obu stron i chęci powrotu do świata, który stawia wymagania i oczekuje codziennego zaangażowania. 

Dodajmy, że w Gdańsku działa dziewięć placówek dla osób bezdomnych – m.in. schronisk oraz noclegowni, z którymi MOPR ma zawarte umowy. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Są w nich łącznie 742 miejsca (w tym stałe, dostawki oraz interwencyjne). Obecnie w placówkach przebywa 379 osób skierowanych przez gdański MOPR oraz 196 osób umieszczonych przez inne gminy. W Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Żaglowej 1 funkcjonuje również łaźnia dla bezdomnych oraz potrzebujących. Natomiast w noclegowni niskoprogowej przy ulicy Mostowej 1 wsparcie znajdą także osoby bez dachu nad głową z interwencji, będące pod wpływem alkoholu (do jednego promila we krwi). Adresowy wykaz domów dostępny jest na stronie: www.mopr.gda.pl, w zakładce: osoby bezdomne.

Prosimy Państwa o czujność i sygnały, które mogą uratować życie potrzebującemu człowiekowi!