Pomóż bezdomnemu!

W związku z załamaniem pogody prosimy Państwa o szczególną wrażliwość i zgłaszanie sygnałów o obecności osób bezdomnych, w niemieszkalnych miejscach Gdańska, m.in. piwnicach, altanach i na dworcach. W noclegowniach i schroniskach są jeszcze wolne miejsca. Osoby bezdomne znajdą tam bezpieczną przystań.

Wszelkie informacje o potrzebujących przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy kierować do:

  • Działu ds. Osób Bezdomnych MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do piąt. w godz. 7.30 do 15.30),
  • Straży Miejskiej – tel. 986
  • oraz Policji – tel. 997 i 112.

Osoby bezdomne mogą także zgłaszać się osobiście, do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

Wykaz placówek udzielających wsparcia dostępny jest w zakładce OSOBY BEZDOMNE.