Pomóż młodemu człowiekowi wejść w dorosłe życie – zapraszamy na szkolenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza mieszkanki i mieszkańców, na otwarte spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia. To oferta zwłaszcza dla osób zaangażowanych społecznie, które mogą i chcą wesprzeć wychowanków pieczy zastępczej, wchodzących w dorosłe życie.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 19 marca br. w godz. od 16.00 do 17.30, w sali konferencyjnej (parter) MOPR przy ul. K. Leczkowa 1 A w Gdańsku. Specjalistki Zespołu Usamodzielnień Wydziału Pieczy Zastępczej m.in. wyjaśnią uczestniczkom i uczestnikom, na czym polega funkcja opiekuna usamodzielnienia. Wskażą, jakie ma obowiązki, co należy do jego zadań. Podpowiedzą też, jakie trzeba mieć predyspozycje, by wspierać młodych ludzi, którzy mają opuścić lub już opuścili rodzinę zastępczą bądź placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Na drodze do samodzielności bardzo potrzebują życzliwej osoby, która doradzi im w życiowych kłopotach, zmotywuje do działania i podpowie najlepsze rozwiązania. Osoby chcące dowiedzieć się więcej o marcowym spotkaniu, zainteresowane tematem, proszone są o skontaktowanie się ze specjalistkami i specjalistami Zespołu Usamodzielnień, tel.: 58 342 31 72 (czynny w godz. pracy Ośrodka).

Zaufanie i sympatia

Opiekunem usamodzielnienia może być m.in. osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka. Funkcji podejmują się też np. pracownicy socjalni, psychologowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele, pedagodzy. Opiekunem usamodzielnienia może być także inna osoba wskazana przez młodego człowieka, której ufa, darzy ją sympatią.

Ważna funkcja społeczna

Opiekun usamodzielnienia wspiera młodego człowieka np. w kwestiach związanych z załatwieniem formalności w urzędach. Opiniuje zasadność wniosków o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki. Dzieli się z podopieczną/podopiecznym swoim doświadczeniem, mądrością, przekazuje dobre wzorce i wartości. Stara się zmotywować wychowanka pieczy zastępczej do aktywizacji społecznej i do podjęcia działań, które pozwolą mu odnaleźć swoje miejsce w dorosłym życiu.

 

Symboliczna fot. młodzieży/źródło Pixabay (Dimhou)