Pomóż osobie w kryzysie bezdomności

Prosimy gdańszczanki i gdańszczan o przekazywanie służbom pomocowym sygnałów, o osobach w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych. Potrzebujący otrzymają kompleksową ofertę wsparcia.

Cały rok w Gdańsku prowadzone są działania pomocowe na rzecz osób doświadczających bezdomności. W okresie jesiennym i zimowym są one szczególnie zintensyfikowane. Wsparcie w mieście proponują osobom w kryzysie pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz sześcioro streetworkerów Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Działania wspierają też funkcjonariusze Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Osoba w kryzysie bezdomności może skorzystać m.in. ze schronienia, pomocy żywnościowej, rzeczowej, finansowej i specjalistycznej. Zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym ważne, by wsparcie przyjęła. Decyzja należy do potrzebującego.

Powiadom służby w mieście

W gdańskich schroniskach i noclegowniach dla osób w kryzysie bezdomności są wolne miejsca. Na zlecenie miasta placówki te prowadzą organizacje pozarządowe. Widząc w mieście osobę doświadczającą problemu, najlepiej powiadomić:

– pracowników Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. 8.00 do 17.00, pt. w godz. 7.30 do 14.30),

– Straż Miejską w Gdańsku tel.: 986,

– lub Policję tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych).

Przekaż sygnał streetworkerom stosując aplikację

Od lipca 2018 roku działa w mieście aplikacja Arrels, która umożliwia szybkie przekazanie streetworkerowi informacji m.in. o lokalizacji potrzebujących, ich płci, przybliżonym wieku i czy np. towarzyszą im zwierzęta. Dzięki tym wiadomościom można szybko dotrzeć do osób doświadczających bezdomności, z konkretną ofertą wsparcia. Arrels jest bezpłatna, można ją pobrać np. „ze sklepu” w smartfonie. Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z aplikacji i do współdziałania.

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android
Aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS

ARRELS – aplikacja pomagająca odnaleźć osoby w kryzysie bezdomności w Gdańsku/fot. Jerzy Pinkas, www.gdansk.pl