Pomóż, reaguj!

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku odbierają sygnały od mieszkańców i turystów, o konieczności udzielenia wsparcia osobom doświadczającym bezdomności, potrzebującym. Te interwencje dotyczą też osób proszących o datki np. w Śródmieściu.

W mieście trwa letnia akcja pomocowa i profilaktyczna na rzecz potrzebujących. Wzorem lat ubiegłych przebiega pod hasłem „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej, bo tam zostanie! Pomagaj mądrze!”. Chodzi o to, by ludzi w życiowym kryzysie, np. bezdomnych lub proszących o datki wspierać odpowiedzialnie, kompleksowo. Żeby nie pozostawiać ich na ulicy z problemem. Stąd prośba m.in. pracowników MOPR, streetworkerów i funkcjonariuszy gdańskiej Straży Miejskiej o reakcję i przekazywanie informacji o osobach w kryzysie, pozostających na ulicy. Można im pomóc adekwatnie do potrzeb. Jak ważne są takie sygnały? W ostatnich dniach np. dzięki wrażliwości i interwencji gdańszczanki udało się pomóc bezdomnemu mężczyźnie, który przebywał w miejscu niemieszkalnym w centrum Wrzeszcza.

– Sprawdziliśmy sytuację mężczyzny, wsparcie było naprawdę konieczne – mówią pracownicy Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR w Gdańsku. – Zapewniliśmy już panu między innymi posiłki. Zaoferowaliśmy mu tymczasowe schronienie w mieszkalnym kontenerze, w którym pozostanie do czasu umieszczenia w placówce. Reakcja gdańszczanki była w tym wypadku świetna tym bardziej, że epidemia trwa i trzeba robić wszystko, żeby ludzie byli bezpieczni.

Przypomnijmy, że osoby bezdomne w Gdańsku mają zapewnione szerokie wsparcie – od schronienia po m.in. rzeczowe, finansowe, poradnicze oraz aktywizujące zawodowo, społecznie i życiowo. Tegoroczna akcja „Okaż serce…” potrwa do końca sierpnia. Działania prowadzą gdańscy partnerzy: MOPR, Straż Miejska, Policja, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Zarząd Transportu Miejskiego, Morski Oddział Straży Granicznej, Wydział Rozwoju Społecznego UMG i menadżerka Śródmieścia.

Prosimy o sygnały

Informacje o osobach bezdomnych lub o ludziach proszących o datki prosimy przekazywać do: MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 lub do MOPR przy ul. Leczkowa 1A, tel.: 58 342 31 50 (w godz. pracy Ośrodka), także do Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986 lub Policji tel.: 112 (w sytuacjach interwencyjnych).

Fot. Dominik Paszlinski/gdansk.pl