Pomożemy – lista instytucji i organizacji bezpłatnego poradnictwa

Osoby, które potrzebują nieodpłatnej porady w różnym zakresie tematycznym, teraz szybko znajdą kontakt do właściwej instytucji pomocowej w Gdańsku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do korzystania z „listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa”, udostępnionej m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.mopr.gda.pl link: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=244&x=24

Zamieszczamy tam adresy, kontakt i informację o zakresie działania m.in. do poradni, ośrodków i centrów wsparcia, instytucji oraz organizacji pozarządowych wspierających potrzebujące mieszkanki i mieszkańców. Jednostki te świadczą rozmaite, bezpłatne formy doradztwa. Znajdą tam fachową pomoc m.in. osoby w życiowym kryzysie, pokrzywdzone przestępstwem, zadłużone, z problemem uzależnień, niepełnosprawne czy rodzice mający problemy opiekuńczo-wychowawcze. Baza zawiera też kontakt do instytucji zajmujących się np. prawami dziecka, terapią szkolną, prawami konsumenta i pacjenta oraz zabezpieczeniem socjalnym, ekonomicznym i społecznym m.in. dla osób starszych. Jest tam również informacja o punktach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego w Gdańsku, prowadzonych przez MOPR i organizacje pozarządowe.

– W trudnych, życiowych sytuacjach warto skorzystać z takich podpowiedzi – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Potrzebująca osoba szybciej trafi do specjalisty i otrzyma konieczne wsparcie.

Fot. z Pixabay