Pomóżmy bezdomnym!

Prosimy gdańszczanki i gdańszczan o reakcję i sygnały o potrzebujących, którzy jeszcze przebywają w miejscach niemieszkalnych. Ta interwencja może być na wagę życia bezdomnego człowieka. 

Służby m.in. Straż Miejska, Policja, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku niezwłocznie reagują na każdą wiadomość od mieszkańców o potrzebującym człowieku. Sygnały prosimy kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8 do 17, piąt. od 7.30 do 14.30), Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

Osoby bezdomne, które do tej pory przebywają w miejscach niemieszkalnych np. na dworcach, na terenie ogródków działkowych, klatkach schodowych otrzymają kompleksowe wsparcie m.in. w postaci schronienia, ciepłego posiłku, odzieży, środków higienicznych, wsparcia psychologicznego, poradniczego i aktywizacji poprzez udział w projektach szkoleniowych, zawodowych. Dodajmy, że MOPR ma w tym roku podpisane umowy z ośmioma placówkami dla osób bezdomnych na terenie miasta. Zapewniają blisko 750 miejsc, w tym stałe i dostawki. W gdańskich noclegowniach i schroniskach wciąż są jeszcze wolne miejsca.

– Każdy z nas może uratować potrzebującego człowieka – wskazuje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Wystarczy nie być obojętnym i reagować na widok osoby bezdomnej. Przede wszystkim wezwać służby miejskie, a w przypadku zagrożenia życia podać potrzebującemu kubek ciepłej herbaty, okryć go kocem i oczywiście natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. Apeluję, nie bądźmy obojętni! Nie oceniajmy, działajmy. Dobro powraca.