Porozumienie o rozszerzeniu współpracy z MOPR

Gdańskie Nieruchomości i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zawarły porozumienie dotyczące rozszerzenia dostępu do informacji, na temat możliwości wsparcia osób w trudnej sytuacji ekonomicznej.

W ramach współpracy przewiduje ono dodatkowe dyżury pracowników GN w MOPR, podczas których specjaliści będą wspierać poradniczo gdańszczanki i gdańszczan w trudnej sytuacji ekonomicznej. Chodzi przede wszystkim o pomoc dla osób z zadłużeniami czynszowymi, mieszkaniowymi. Działania wpisują się w realizowany w mieście program „Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych”.

–  Zawarte porozumienie jako element wsparcia, realizuje podstawowy cel jakim jest reagowanie na zagrożenie zadłużeniem już w chwili jego wystąpienia – mówił Przemysław Piotr Guzow, dyrektor GN. – Gdańskie Nieruchomości realizują szereg działań mających na celu pomoc osobom zadłużonym (możliwość odpracowania długów, rozłożenia zaległości na raty), zadania realizowane w ramach porozumienia będą kolejną, poza bieżącymi działaniami Gdańskich Nieruchomości, formą wsparcia dla mieszkańców Gdańska.

Info. Aleksandra Strug, SR

Na zdjęciu Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor MOPR w Gdańsku oraz Przemysław Piotr Guzow, dyrektor GN.