Posiłki dla potrzebujących uczniów i przedszkolaków zapewnione

Gdańskie dzieci objęte programem dożywiania w szkołach i przedszkolach miały zabezpieczone posiłki, pomimo strajku w oświacie. Dotyczyło to także przedszkolaków i uczniów, którzy w związku z akcją protestacyjną nie mogli liczyć na obiad w placówce.

Wsparcie dla dzieci zabezpieczał i koordynował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Od rozpoczęcia strajku pracowników oświaty gdańskim dzieciom, które nie mogły skorzystać z dożywiania w przedszkolach, szkołach lub świetlicach i rodzice sygnalizowali konieczność wsparcia, dostarczono łącznie 1695 posiłków. 905 z nich miało formę suchego prowiantu (kanapki, owoce, soki), pozostałe 790 to obiady. 

Przypominamy uprawnionym rodzicom, że w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości dotyczących dożywiania dzieci w placówkach można kontaktować się z pracownikami Centrów Pracy Socjalnej MOPR, w dzielnicach. Adresy, numery telefonów do CPS są dostępne na stronie: www.mopr.gda.pl  

– To ważne, by wszystkie potrzebujące dzieci mogły jeść bezpłatnie obiady, by nie doszło do jakiejś przerwy, zaniedbania – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Fot. Pixabay