Potrzebna pomoc dla osób ubezwłasnowolnionych

Gdańszczanki i gdańszczanie, którzy nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, nie mogą np. rozporządzać swoim majątkiem, potrzebują troski i codziennego wsparcia. Zapewniają je opiekunowie prawni i kuratorzy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do pełnienia tych funkcji.  

Nie tylko wśród podopiecznych MOPR są osoby, które nie mogą żyć samodzielnie. Barierę stanowią np. zaawansowany wiek, choroba psychiczna czy bardzo zły stan zdrowia uniemożliwiający aktywność życiową i społeczną. W takich sytuacjach sprawdza się pomoc opiekuna prawnego lub kuratora. Gdański MOPR zachęca pełnoletnich, empatycznych mieszkańców do podjęcia się roli opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub do pełnienia funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Kandydatki i kandydaci muszą mieć m.in. nieposzlakowaną opinię oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Powinni też m.in. korzystać z pełni praw publicznych. Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego.

Przyznanie wynagrodzenia za wsparcie w gestii sądu

Opiekun prawny wspiera osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną, która zazwyczaj sprosta tylko drobnym czynnościom dnia codziennego. Problemem jest dla niej nawet zrobienie zakupów. Do obowiązków opiekuna prawnego należy m.in. ochrona interesów osobistych i majątkowych takiej ubezwłasnowolnionej osoby. Także dbanie, by miała ona właściwą opiekę lekarską, środki na życie oraz nie zagrażała sobie i innym. Z kolei kurator sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wspiera ją w życiu codziennym, pełni też rolę doradcy np. w kwestii dysponowania dochodami. Czuwa, by podopieczny samodzielnie nie zaciągał żadnych zobowiązań finansowych.

Opiekun prawny i kurator nie są zobowiązani do ponoszenia wydatków na rzecz podopiecznego. Na ich żądanie sąd może przyznać wynagrodzenie za świadczoną pomoc. Zazwyczaj jest ono pokrywane z dochodów albo z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub też ze środków publicznych.

Skontaktuj się z MOPR

Zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora dla ubezwłasnowolnionych gdańszczanek i gdańszczan, prosimy o kontakt ze specjalistą Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR przy ul. Lecha 1, tel.: 58 511 46 16 lub kom.: 506 228 183 (w godz. pracy Ośrodka), także email: mopr@gdansk.gda.pl. Więcej wiadomości o ofercie dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR  (link przekierowujący do strony BIP gdańskiego MOPR).

 

Osoba całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona wymaga wsparcia w bardzo wielu aspektach życia/symboliczna fot. z Pixabay