Potrzebni wolontariusze i pomoc od serca!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkańców w każdym wieku – społeczników, osoby empatyczne z pomysłem na mądre pomaganie –  żeby przyłączyli się do grupy wolontariuszy.  

Do współdziałania na rzecz potrzebujących osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci z uboższych rodzin, zapraszamy ludzi otwartych na drugiego człowieka. Mieszkanki i mieszkańców, którzy mają czas i ochotę, by bezinteresownie udzielić wsparcia słabszym, mniej zaradnym podopiecznym Ośrodka. Na taką pomoc czeka m.in. 84 – letnia pani Helena. Samotna seniorka potrzebuje kontaktu z życzliwym człowiekiem, rozmowy, przyjaźni. Z kolei 79 – letnia pani Alicja chętnie przystanie na spacer i miłą rozmowę z wolontariuszem. Z pewnością znajdą wspólny temat.

Zależy nam na pozyskaniu do współdziałania młodzieży i aktywnych osób starszych. Poszukujemy wolontariuszy, którzy wesprą również dzieci z problemami edukacyjnymi – pomogą im np. w odrabianiu lekcji, zorganizują czas wolny. Na taką nieocenioną „pomoc od serca” czekają także osoby niepełnosprawne – w tym wypadku chodzi głównie o zorganizowanie im czasu, zapewnienie towarzystwa, rozmowy lub wspólnego spaceru. 

– Szczerze zachęcam wszystkich, a w szczególności ludzi młodych, do angażowania się w wolontariat – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – To ważne, by od najmłodszych lat kształtować w człowieku prospołeczne zachowania i umiejętności. 

Z osobami zainteresowanymi pracą wolontariusza MOPR zawrze porozumienia, które precyzują m.in. zakres współpracy i jej szczegóły. Następnie wolontariusze przejdą szkolenie, podczas którego dowiedzą się m.in. jak pomagać mądrze i odpowiedzialnie. Dodajmy, że z gdańskim MOPR współpracuje na stałe ponad stu takich zaangażowanych, wspaniałych ludzi. Wolontariusze prowadzą działania na rzecz dzieci z rodzin z problemem uzależnień czy przemocy. Biorą udział w zbiórkach darów i w organizacji imprez. 

Prosimy o kontakt!

Osoby zainteresowane społeczną współpracą m.in. na rzecz potrzebujących mieszkanek i mieszkańców prosimy o kontakt z p. Anną Dunajską z Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. tel. 58 691 94 25 oraz 797 909 119, mail: wolontariat@mopr.gda.pl