Powołanie dla dyrektorki gdańskiego MOPR

Jest już oficjalne powołanie dla Agnieszki Chomiuk, dyrektorki gdańskiego MOPR, do Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej – I kadencji przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uroczyście przekazały je panie: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, kierująca Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Katarzyna Kotula, Ministra do spraw Równości.

Jakie wyzwania stoją przed Zespołem, jakie są plany i kierunki działań – m.in. o tym przeczytacie Państwo na stronie MRPiPS  (link przekierowuje na stronę internetową Ministerstwa).

 

 

Na fot. ministry: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula oraz dyr. gdańskiego MOPR – Agnieszka Chomiuk