Praca na miarę talentu i umiejętności

64 osoby będące w trudnej sytuacji na rynku pracy, aktywizują się zawodowo w ramach projektu „Cała Naprzód III”. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca kolejne osoby bezrobotne do udziału w tym projekcie. To szansa na polepszenie życiowej sytuacji.

Bezpłatne kursy, warsztaty i staże zawodowe dostosowane do zainteresowań, kompleksowe wsparcie specjalistów – to niektóre z propozycji dla uczestniczek i uczestników „Całej Naprzód III”. MOPR zaprasza do udziału w tej realizacji osoby, które ukończyły 30 lat, mieszkanki i mieszkańców Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz powiatów gdańskiego i tczewskiego. To oferta wsparcia m.in. dla osób długo pozostających bez pracy np. z powodu niskich kwalifikacji oraz dla pracujących za minimalne wynagrodzenie. Udział w projekcie może być kluczowy szczególnie dla osób 50+, kobiet oraz osób z niepełnosprawnością – dla nich rynek pracy nie jest łaskawy.

Warsztaty, szkolenia, profesjonalni doradcy

Dzięki uczestnictwu w „Całej Naprzód III” można rozwinąć swoje umiejętności, zyskać nowe kompetencje zawodowe i znaleźć pracę zgodną z oczekiwaniami. Zainteresowani biorą udział m.in. w warsztatach talentów, podczas których poznają swoje mocne strony, predyspozycje i odkrywają prawdziwe pasje. Wsparcie projektowe obejmuje m.in. opracowanie indywidualnego planu działania dla uczestnika, zgodnego z jego potrzebami. Osoby biorące udział w „Całej Naprzód III” uczą się też np. jak napisać podanie o pracę czy jak zachować się w rozmowie z pracodawcą, by zakończyła się sukcesem. Merytorycznego, specjalistycznego wsparcia udzielają uczestniczkom i uczestnikom m.in. doradca zawodowy i pośrednik pracy. Szkolenia są bezpłatne. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy komputerowe, językowe i prawa jazdy (różne kategorie). Uczestnicy chętnie uczą się też różnych dziedzin rzemiosła, te umiejętności gwarantują bowiem znalezienie dobrze płatnej pracy. Uczestniczki projektu mogą wziąć udział np. w szkoleniach fryzjerskich, kosmetycznych, wizażu, florystycznych. W ofercie jest też np. kurs hotelarski.

Zgłoś się do projektu współfinansowanego ze środków unijnych

Projekt potrwa do końca czerwca 2023 roku. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt w dni powszednie, pod numerem tel.: 58 347 82 99, kom.: 502 986 387 (biuro projektu).  

„Całą Naprzód III” realizują: gdański MOPR w partnerstwie z gminami Pszczółki i Suchy Dąb. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT. Wartość realizacji to 2 088 000 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 983 600 zł.

 

Uczestniczki projektu uczą się np. fryzjerstwa/ilustracyjna fot. z Pixabay