Praca socjalna świadomym wyborem i misją

We wtorek, 21 marca obchodzony był Światowy Dzień Pracy Socjalnej. To święto mające na celu podniesienie świadomości o działaniu służb społecznych, a zwłaszcza pracowników socjalnych, oraz o ich istotnej roli w życiu rodziny. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku takich specjalistek i specjalistów jest ponad 210.

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych. Prekursorami wspólnych działań byli pracownicy socjalni w Europie, zrzeszeni w organizacjach współpracujących w ramach Federacji. Każdego roku święto przypada w trzeci wtorek marca. Ma ono wymiar symboliczny i zawsze podkreśla ważność niełatwego zawodu w życiu społecznym. W bieżącym roku obchody Dnia przebiegały pod hasłem „Poszanowanie różnorodności poprzez różne działania społeczne”.

Wsparcie i aktywizacja priorytetami

Pracowniczki i pracownicy socjalni gdańskiego MOPR wspierają na co dzień m.in. rodziców mniej zaradnych opiekuńczo i wychowawczo, samotne osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami. Pomagają osobom w bezdomności, mieszkankom i mieszkańcom przeżywającym psychiczny, emocjonalny kryzys oraz osobom z różnych przyczyn izolującym się społecznie. Potrzebującym służą m.in. wsparciem finansowym, żywnościowym, rzeczowym, poradniczym w zakresie uzyskania niezbędnej np. specjalistycznej formy pomocy. Podpowiadają i oferują najprostsze, a przy tym skuteczne rozwiązania życiowych problemów. Pracują z rodzinami, niosąc im niezbędne wsparcie, ale też pobudzając je do społecznej aktywności i do integracji. Praca socjalna to także konsekwentne współdziałanie m.in. z asystentami rodzin, psychologami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz instytucji miejskich i z lokalną społecznością, by pomocowy rezultat był jak najlepszy.

Wojna w Ukrainie pokazała, jak istotne są działania podejmowane także przez specjalistki i specjalistów gdańskiego MOPR na rzecz uchodźczyń i uchodźców. Współpracując m.in. z innymi jednostkami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi starają się otaczać wsparciem i troską każdą potrzebującą osobę oraz integrować społecznie.

Ludzie z misją

W 2020 roku gdański MOPR obchodził 30-lecie działalności. Powstała wówczas strona jubileuszu, na której m.in. o swoim zaangażowaniu w działania na rzecz potrzebujących mieszkanek i mieszkańców opowiadają specjalistki i specjaliści Ośrodka. To wyjątkowi „ludzie z misją i z charakterem”. Co roku ich grono się powiększa. Co roku MOPR wybiera spośród swoich pracowniczek i pracowników kolejne osoby, które pracę traktują jak misję. Są kreatywni, nietuzinkowi i skuteczni w działaniach na rzecz drugiego człowieka. Nie boją się podejmować najtrudniejszych wyzwań, by jeszcze lepiej pomagać. Zachęcamy do posłuchania podcastu  (link przekierowuje na stronę internetową: www.ludziezmisja.pl), w którym specjalistki i specjaliści MOPR opowiadają m.in. o zawodowych sukcesach i porażkach, ale też jak praca w pomocy społecznej wpływa na ich życie prywatne.

 

Plakat święta/źródło: Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej