Pracownicy gdańskiego MOPR uhonorowani

Pracownicy gdańskiego MOPR uhonorowani

W nawiązaniu do Dnia Pracownika Socjalnego (w kalendarzu 21 listopada), święta służb społecznych, w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się dzisiaj szczególnie miła uroczystość. Medalami Prezydent Miasta Gdańska, okolicznościowymi dyplomami uhonorowano wyróżniających się pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

To nagroda za: „poświęcenie, wyjątkowe zaangażowanie, podejmowanie wyzwań i aktywność w niesieniu wsparcia potrzebującym ludziom”. To uhonorowanie codziennych, często bardzo trudnych działań, które sprawiają, że gdańszczanki i gdańszczanie z życiowymi problemami nie są sami. Mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie, życzliwość i serce…

– Chcę gorąco podziękować Państwu za codzienną pracę – mówił podczas uroczystości Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i polityki społecznej. – Zmieniają się potrzeby pomocowe mieszkańców, problemy społeczne. Nie zmieniają się Wasze serca. Państwa działania na rzecz gdańszczanek i gdańszczan są zawsze konkretne, ważne, przemyślane i dobre. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę, od Pani Prezydent i całego naszego zespołu.

Za świetną współpracę: „dzięki której zadania pomocowe na rzecz gdańszczanek i gdańszczan można wykonywać lepiej, pełniej, z jeszcze większym zaangażowaniem” podziękowała też Małgorzata Niemkiewicz, dyr. gdańskiego MOPR. Dodajmy także, że w święcie udział wzięli również współpracujący z Ośrodkiem przedstawiciele jednostek miasta i służb, m.in. Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Pracownicy gdańskiego MOPR uhonorowani medalami Prezydent Miasta Gdańska

Mirosława Skonieczek, Magdalena Wolska, Dominika Adamowicz, Marlena Radelska, Barbara Zięba, Małgorzata Sacharczuk, Aleksandra Świerkowska-Chyła, Elżbieta Żyłka, Marta Kowalik, Izabela Nowak, Czesława Lellek, Barbara Weltrowska, Małgorzata Górska, Grażyna Szacoń, Adam Bronk-Zdunowski, Aleksandra Urbanek, Anna Fabiszewska, Sylwia Bławat, Renia Borzestowska, Aneta Reńska, Dorota Kołowska, Grzegorz Gren, Małgorzata Karpowicz, Agnieszka Misiewicz, Anna Pocheć, Monika Suchenia, Elżbieta i Andrzej Koszniccy.

Z okazji święta wszystkim Pracownikom MOPR gratulujemy!