Pracownicy OIK niezmiennie służą pomocą

Przypominamy gdańszczankom i gdańszczanom, że w sytuacjach nagłych, życiowego załamania mogą liczyć na wsparcie specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR, przy pl. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie. W razie zagrożenia zdrowia, życia, bezpieczeństwa – Ośrodek zapewnia schronienie w hostelu interwencyjnym, pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz socjalną.

W ekstremalnej, trudnej życiowo sytuacji skontaktuj się z pracownikami OIK, tel.: 58 511 01 21/22 (czynne całodobowo). W razie przemocy w rodzinie – informacja i wsparcie całą dobę, pod numerem tel.: 797 909 112.  

 

Symboliczna fot. z Pixabay – dziecko z dorosłym potrzebują pomocy