Pracownicy służb społecznych z Norwegii z wizytą w Gdańsku

27 pracowników służb socjalnych i administracji z norweskiego Aalesund wymieni doświadczenia zawodowe z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w piątek, 13 kwietnia. Skandynawskich gości z „Departamentu Dziecka i Rodzin” szczególnie interesuje gdański system wsparcia rodzin m.in. z problemem uzależnień czy przemocy oraz funkcjonowanie pieczy zastępczej i standardów pomocy dziecku potrzebującemu.

Pracownicy służb z Aalesund na co dzień zajmują się m.in. opieką zdrowotną i społeczną dotyczącą niemowląt i kilkuletnich dzieci z mniej zaradnych rodzin w mieście. Prowadzą bazę punktów i ośrodków wspierających kobiety z dziećmi. Szczególny nacisk w Norwegii kładzie się na kompleksową opiekę nad najmłodszymi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. System pieczy jest skuteczny, ale i restrykcyjny. Pracownicy gdańskiego MOPR opowiedzą gościom o metodach i narzędziach stosowanych w pracy z naszymi rodzinami potrzebującymi wsparcia m.in. ze względu na niewydolność opiekuńczo – wychowawczą. Przybliżą pracę asystenta rodziny i pracownika socjalnego w kontekście pomagania w środowisku. Przedstawią również działanie systemu pieczy zastępczej w Gdańsku.

– Takie studyjne wizyty są bardzo cenne dla obu stron – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Służą nie tylko wymianie doświadczeń i umiejętności na polu pomocy społecznej, ale również owocują międzynarodowym partnerstwem. Jesteśmy otwarci na taką współpracę i czerpanie dobrych praktyk z innych krajów. Lepiej zawsze widzi się z oddali i niezbędnego do oceny działań dystansu. Działania, kreatywność i mobilność Zespołu obszaru rozwoju społecznego Miasta są świetnie oceniane z perspektywy kraju i partnerów zagranicznych. To ważny motywator dla codziennych działań na rzecz potrzebujących wsparcia gdańszczanek i gdańszczan…

Spotkanie z Norwegami odbędzie się w piątek, w sali konferencyjnej MOPR przy ul. Leczkowa 1 a (w godz. od 10 do 13).