Pracownicy socjalni z Litwy z wizytą w Gdańsku

40 pracowników służb socjalnych i administracji z Wilna wymieniło doświadczenia zawodowe ze swoimi kolegami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Litwini gościli w Centrum Pracy Socjalnej nr 2 przy pl. Gustkowicza 13. Tam m.in. zapoznali się z naszym nowatorskim systemem pracy. Gdański MOPR jako jeden z pierwszych w kraju już w 2016 roku wprowadzał pilotażowo nowy model funkcjonowania, a od ubiegłego roku pracuje wg nowych zasad. Model opiera się na bardzo wyraźnym podziale zadań – oddzieleniu administracji od pracy socjalnej. Gości interesowały także metody pracy z gdańskimi rodzinami potrzebującymi wsparcia m.in. ze względu na niewydolność opiekuńczo – wychowawczą.

 

– Takie studyjne wizyty są bardzo cenne dla obu stron – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Służą nie tylko wymianie doświadczeń i umiejętności na polu pomocy społecznej, ale również owocują międzynarodowym partnerstwem i współpracą w przyszłości.