Pracowniczki i pracownicy MOPR szkolą się

Pracowniczki, pracownicy gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie konsekwentnie podnoszą swoje umiejętności, zdobywają niezbędną wiedzę. Tym razem biorą udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Ma ono wymiar interdyscyplinarny. Dotyka wielu aspektów problemu – od kwestii psychologicznych, prawnych po zabezpieczenie socjalne czy współpracę z instytucjami, organizacjami pomocowymi. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej, lepiej i wielowymiarowo wspierać rodziny doświadczające przemocy domowej. Również, aby głębiej rozumieć, z czym mierzą się mieszkanki, mieszkańcy doznający agresji i proponować im jak najszersze wsparcie, a osobom z problemem zachowań przemocowych – skuteczną terapię.

Szkolenie prowadzą specjalistki i specjaliści: Anna Libiszewska i Wojciech Heyke z Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR, Ewelina Szulczak z Komendy Miejskiej Policji, Marcin Bednarz z Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Agnieszka Czaja z Aresztu Śledczego w Gdańsku.  

 

Migawki ze szkolenia pracowników gdańskiego MOPR/fot. Aleksandra Drogoś-Rozalewska, OIK