Pracuj z dzieckiem, załóż rodzinę zastępczą! Przyjdź na dzień otwarty 30 maja

Praca z dzieckiem jest Twoim powołaniem? Z nią wiążesz swoją przyszłość zawodową i prywatną? Odwiedź w środę, 30 maja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1 A lub ośrodki adopcyjne przy al. Hallera 14 i ul. Myśliwskie Wzgórze 18A/2 w Gdańsku. W godzinach od 8 do 18 odbędzie się tam dzień otwarty dla zainteresowanych m.in. założeniem zawodowej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

30 maja jest obchodzony Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zapraszamy do udziału w dniu otwartym w gdańskim MOPR i ośrodkach adopcyjnych – szczególnie zachęcamy do udziału osoby, dla których opieka nad potrzebującym dzieckiem jest osobistym spełnieniem i satysfakcją, a przy tym pomysłem na zawodową realizację. Między innymi specjaliści MOPR, psycholodzy rodzinni opowiedzą o możliwościach i warunkach założenia zawodowej rodziny zastępczej, szkoleniach dla kandydatów oraz o udzielanym wsparciu.

Poszukujemy do współpracy odpowiedzialnych, empatycznych ludzi, którzy chcą i mogą zapewnić dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców właściwe, rodzinne wsparcie. Dadzą im poczucie bezpieczeństwa i pomogą w trudnym, życiowym czasie. Zapraszamy do współpracy przede wszystkim kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych, chcących opiekować się m.in. dziećmi niepełnosprawnymi lub rodzeństwami, osoby chętne do założenia rodzinnego domu dziecka. Oferujemy pełne wsparcie finansowe (m.in. wynagrodzenie za pracę, pokrycie kosztów utrzymania małych podopiecznych, dofinansowanie do wypoczynku), rzeczowe, asystenckie, psychologiczne czy prawne. Zachęcamy również do zakładania rodzin zastępczych niezawodowych – dzieci czekają na taką pomoc.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Pieczy Zastępczej MOPR przy ulicy Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 347 82 77 lub 58 347 82 68. Tematyczne informacje są także na stronie: www.mopr.gda.pl (w zakładkach: aktualności oraz dzieci i rodzina/piecza zastępcza). Pracownicy WPZ są także do dyspozycji mieszkańców podczas cyklicznych spotkań prezydenta Gdańska w dzielnicach.

– Z serca zachęcam do działania na rzecz potrzebujących maluchów – apeluje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Podjęcie decyzji o założeniu rodziny zastępczej może stać się wstępem do nowego, bogatszego życia. Fantastycznym sposobem na pracę, samorealizację i spełnienie rodzicielskie. A bycie rodzicem jest przecież czymś najpiękniejszym. To wielki dar i bogactwo. Daj szansę dzieciom na szczęście, by mogły je dzielić dalej z innymi.

Przypomnijmy, rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

Gdańskie dzieci potrzebujące wychowują się w 32 zawodowych rodzinach zastępczych, ponad 300 rodzinach zastępczych (te nie są zawodowe) oraz 17 rodzinnych domach dziecka. Przebywa w nich łącznie blisko 600 dzieci.

Z kolei kontakt w sprawie adopcji:

Pomorski Ośrodek Adopcyjny, al. Hallera 14, tel. 58 341 46 07; Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny”, ul. Myśliwskie Wzgórze 18A/2, tel. 58 511 03 75.