Program „Aktywny samorząd”

Informujemy, że zarząd PFRON przyjął dokument pt.: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Uwaga, wnioskodawcy!

W 2017 roku w ramach „Aktywnego samorządu” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego, o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II:

 • pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
  Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” oraz aktualne druki wniosków zamieścimy na stronie internetowej www.mopr.gda.pl,
  w późniejszym terminie (w zakładce: procedury i formularze/ dofinansowanie ze środków PFRON
  w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”).

Zobacz również:

Link do dokumentu pt. Kierunki …. http://pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/3672,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html