Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028 przyjęty

Podczas listopadowej sesji Rada Miasta Gdańska przyjęła Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028. Będzie on obowiązywał od 1 stycznia przyszłego roku.

Został uchwalony do wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Będzie realizowany na rzecz potrzebujących mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Konkretna pomoc m.in. dla gdańskich dzieci i osób starszych

Celem Programu osłonowego jest zapewnienie posiłku, w tym także kanapki, dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie wsparciem potrzebujących osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych. Chodzi też o wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających uczniom spożywanie posiłków, w trakcie pobytu w niej.

Program osłonowy jest ważnym elementem polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej miasta w zakresie m.in. poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i polepszenia stanu zdrowia najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan. Jego przyjęcie daje też możliwość – w szczególnie uzasadnionych, ekstremalnych, kryzysowych sytuacjach – przyznania posiłku dzieciom i młodzieży bez wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Możliwa jest więc natychmiastowa interwencja i udzielenie wsparcia w postaci dożywiania.

Dodajmy, że w ramach Programu osłonowego na lata 2024 – 2028 z dożywiania mogą skorzystać gdańskie rodziny, w których dochód netto na osobę nie przekracza 220 procent kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Z kolei rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje takie wsparcie dla rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza 200 proc. kryterium z pomocy społ. Gdańszczanki i gdańszczanie zainteresowani uzyskaniem wsparcia, powinni kontaktować się ze specjalistkami i specjalistami Centrów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, obsługującymi ich dzielnicę zamieszkania.

 

Symboliczna fot. obiadu/źródło: Pixabay (Rierosa222)