Program wyrównywania różnic między regionami w 2022 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że miasto przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku.

Celem strategicznym tego dokumentu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Szczegóły i założenia programowe, formularze wniosków o dofinansowanie dostępne są m.in.  w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka (link przekierowuje na stronę BIP gdańskiego MOPR).