Program wyrównywania różnic między regionami w 2023 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że Miasto Gdańsk przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w bieżącym roku.

Zakłada on m.in. zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Szczegółowe wiadomości na temat „Programu…” dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR (link przekierowuje na stronę BIP MOPR w Gdańsku).

Logo PFRON