Program wyrównywania różnic między regionami w 2024 roku

Miasto Gdańsk przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku – informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Celem strategicznym „Programu…” jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Szczegóły, założenia programowe, formularze wniosków o dofinansowanie dostępne są m.in. w  Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka (link przekierowuje na stronę BIP gdańskiego MOPR).

Logo PFRON