Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Gdańsk przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że celem strategicznym „Programu…” jest zrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami, do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Więcej, link: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=236&x=25&y=2