Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy o naborze wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór dotyczy zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, które odbywać się będą od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.  Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, poprzez prowadzenie przez warsztaty zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Termin i miejsce składania wniosków

Dla podmiotów prowadzących warsztaty, zainteresowanych prowadzeniem zajęć klubowych – do 20.11.2020 r., decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Wnioski należy składać w MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5, 80-852 Gdańsk lub za pośrednictwem email: mopr@mopr.gda.pl

Szczegółowe informacje na temat beneficjantów, procedur programu są pod linkiem:   http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=272&x=25&y=2