Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Miasto Gdańsk informuje o naborze wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Jest on finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór dotyczy zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, które odbywać się będą od 1 sierpnia br. do 31 stycznia 2022 r. Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Wnioski mogą składać podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Wydział Integracji i Rehabilitacji, ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk lub poprzez email: mopr@gdansk.gda.pl Termin składania wniosków dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej – do 21 czerwca br. (decyduje data wpływu do gdańskiego MOPR).

Tutaj dostępne są szczegóły dotyczące programu oraz naboru.