Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Ruszył nabór wniosków w ramach pierwszej tury programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Jest on finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór dotyczy zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, które odbywać się będą od 1 lutego do 31 stycznia danego roku realizacyjnego. Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Z zajęć klubowych mogą korzystać:

– osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami warsztatu i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

– osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący warsztat liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły tam jeszcze terapii.

Miejsce i termin składania wniosków (dla gdańskich warsztatów terapii zajęciowej):

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80 – 432 Gdańsk, pok. 13, tel.: (58) 320 53 47. Termin składania wniosków dla podmiotów prowadzących warsztat, zainteresowanych prowadzeniem zajęć klubowych – do 20 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do MOPR). Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wzór wniosku o przyznanie środków dostępne są na stronie PFRON(link przekierowuje na stronę internetową Funduszu).

 

Logo programu „Zajęcia klubowe w WTZ”/źródło: PFRON
Logo PFRON