Programy dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w Gdańsku

W Gdańsku ruszył Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r. Program dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, na kwotę 941 052 zł. Głównym celem realizacji jest wsparcie mieszkanek i mieszkańców Gdańska, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Programowe szczegóły dostępne są m.in. na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W mieście prowadzony jest też Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 r. Jest on dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, na kwotę 4 060 212 zł. Głównym celem tej edycji Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do obu wymienionych. Programowe szczegóły dostępne są m.in. na stronie gdańskiego MOPR.