Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

DOFINANSOWANIE

1 108 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 108 000,00 zł

Głównym celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest zapewnienie wsparcia na rzecz osób w wieku 65 lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w Programie poniższe obszary.

Opis usługi wsparcia

 1. Wsparcie społeczne:
  – uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorkami/seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc os. starszym przebywającym na kwarantannie itp.),
 2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez pomoc:
  – w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniorki/seniora lub pomoc w dowiezieniu os. starszej na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas jej trwania,
  – w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
  – w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniorki/seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu osoby starszej do urzędu.
 3. Wsparcie psychologiczne:
  – informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla osób starszych,
  – w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorce/seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą os. starszej powiadamia MOPR w Gdańsku.
 4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
  – pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.
  – pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu (w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza),
  – pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,
  – dostarczanie seniorkom/seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa os. starsza),
  – zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa os. starsza), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
  – wsparcie osób objętych Programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,
  – pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
  – pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniorki/seniora.

Senior/seniorka, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w Programie, może zgłosić to poprzez:

– ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11,

formularz zgłoszeniowy Cyfrowy Wolontariusz (govtech.gov.pl) (link przekierowuje na stronę internetową Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów),

– infolinię Gdańsk Pomaga: 500 218 337,

– bezpośrednio do pracownika socjalnego w Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, zgodnie z miejscem zamieszkania.

 

Gdański MOPR realizuje zadanie we współpracy z Fundacją Gdańską, w ramach 11 lokalnych punktów wsparcia, do których seniorka/senior również mogą się zgłosić:

Lp.

Podmiot

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Godz.

Adres

1

Fundacja Obudź Nadzieję

X

X

X

 

 

15:00 – 19:00

Bajki 8a, 80-706 Gdańsk

2

ISE Gdańsk

 

X

 

X

 

9:00-14:30

Toruńska 32/8, 80-747 Gdańsk

3

Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki

X

 

X

 

 

10:30-14:30

Wyzwolenia 49, 80-537 Gdańsk

4

Fundacja Nova

X

 

 

X

 

9:00-15:00

Biegańskiego 10/12, 80-807 Gdańsk

5

Stowarzyszenie „Dla Siedlec”

X

 

X

 

 

17:30-20:00

Kartuska 83/4, 80-136 Gdańsk

6

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

X

 

 

 

X

9:00-13:00

Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

7

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

X

 

 

X

 

10:00-14:00

Gościnna 14, 80-032 Gdańsk

8

Stowarzyszenie „Waga”

 

 

 

X

X

10:00-14:00

Biskupia 4, 80-875 Gdańsk

9

Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek – Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki

X

 

 

 

X

12:00-17:00

Jaśkowa Dolina 105, 80-286 Gdańsk

10

Stowarzyszenie Morena

 

X

 

X

 

12:00-14:00

Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk

11

Stowarzyszenie Morena

 

 

X

 

X

12:00-14:00

Piecewska 9, 80-228 Gdańsk

Szczegółowe informacje nt. Programu są też dostępne na stronie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów (link przekierowuje na stronę internetową Korpusu).