Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (edycja zakończona)

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

DOFINANSOWANIE

386 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

391 020,00 zł

Głównym celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest zapewnienie wsparcia na rzecz osób w wieku 65 lat i więcej, poprzez świadczenie usług wsparcia społecznego oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Opis usługi 

Wsparcie społeczne:
– uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorkami/seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów).

Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez pomoc:
– w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniorki/seniora lub pomoc w dowiezieniu os. starszej na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas jej trwania;

– w realizacji recept.

Wsparcie psychologiczne polegające na:
– informowaniu o dostępnych, bezpłatnych usługach prowadzonych na terenie miasta Gdańska (np. bezpłatna pomoc prawna, wsparcie psychologiczne, pomoc „złotej rączki”);

– udzielaniu informacji o dostępnych zajęciach w pobliskich klubach seniora, domach sąsiedzkich;

– informowaniu o potencjalnych zagrożeniach/oszustwach, na które narażeni są seniorzy (oszustwa metodą „na wnuczka”, sprzedaż produktów w formule obwoźnej po zawyżonych cenach);

– dostarczaniu dla seniorów broszur informacyjnych z ćwiczeniami i zadaniami do treningu ciała i umysłu;

– informowaniu o przysługujących ulgach i bonifikatach proponowanych przez instytucje rządowe lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
– pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.;

– dostarczanie seniorkom/seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa os. starsza);

– wsparcie osób objętych Programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi;

– pomoc/towarzyszenie w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniorki/seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu osoby starszej do urzędu;

– pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniorki/seniora.

Senior/seniorka, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w Programie, może zgłosić to poprzez:

– infolinię Gdańsk Pomaga – Wspieraj Seniora: 508 281 932,

– bezpośrednio do pracownika socjalnego w Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, zgodnie z miejscem zamieszkania.

 

Na zlecenie MOPR, na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadanie realizuje Fundacja Gdańska, w ramach 8 lokalnych punktów wsparcia, do których seniorka/senior również mogą się zgłosić.

Lp.

Podmiot

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Godz.

Adres

1

Dom Sąsiedzki na Przeróbce – Fundacja Obudź Nadzieję

X 15:00-17:00

 

X

15:00-17:00

 

X

15:00-18:00

(11.10 25.10, 8.11, 22.11, 6.12, 20.12) 14:00-22:00

Gdańsk ul. Bajki 8

2

ISE Gdańsk

 X

X

 X

X

 X

9:00-16:00

Gdańsk ul. Reduta Wyskok 2

3

Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki

X

 X

X

 X

 

9:00-15:00

Gdańsk ul. Wyzwolenia 49

4

Fundacja Nova

X

X

X

X

X

9:00-16:00

Gdańsk ul. Biegańskiego 10/12

5

Stowarzyszenie „Dla Siedlec”

 

 

 

X

 

11:00-13:00

Gdańsk ul. Zakopiańska 40

6

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

X

X

X

X

X

8:00-16:00

Gdańsk ul. Gościnna 14

7

Stowarzyszenie „Waga”

 X

X

X

X

X

9:00-16:00

Gdańsk ul. Biskupia 4

8

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości Społecznej

X

X

X

X

X

8:30-16:30

Gdańsk ul. Grunwaldzka 5