Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

DOFINANSOWANIE

941 052,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

941 052,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie mieszkańców Gdańska, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w wymiarze maksymalnie 240 godzin na jednego uczestnika, przy czym maksymalna długość świadczenia usług nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin, realizowanych w przedziale godzinowym 6.00 – 22.00;
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, w wymiarze maksymalnie 14 dób na jednego uczestnika.

W tym samym czasie uczestnik nie może korzystać z innych świadczeń (np. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub innych usług obejmujących analogiczne wsparcie).

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługę.

Realizatorami zadań we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w ramach Programu są:

 • w ramach świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w zakresie pobytu dziennego:
 1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
 2. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji,
 3. Fundacja Maja na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 4. Fundacja Hospicyjna,
 5. Dom Pomocy Społecznej „Orunia”,
 6. Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”.
 • w ramach świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w zakresie pobytu całodobowego:
 1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
 2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.