Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (edycja zakończona)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

DOFINANSOWANIE

1 035 009,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 035 009,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie mieszkańców Gdańska, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany w formie:

  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w wymiarze maksymalnie 240 godzin na jednego uczestnika, przy czym maksymalna długość świadczenia usług nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin, realizowanych w przedziale od godz. 6.00 – 22.00.

W tym samym czasie uczestnik nie może korzystać z innych świadczeń (np. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub innych usług obejmujących analogiczne wsparcie). Nie ponosi on odpłatności za usługę.

Realizatorami zadań we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w ramach Programu są:

  • w ramach świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w zakresie pobytu dziennego:
  1. Fundacja Wspierania Rozwoju „Ja Też”
  2. Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”
  3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
  4. Fundacja Hospicyjna
  5. Fundacja Edukacji Nowoczesnej
  6. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji.