Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2021 – 2025

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021 – 2025

Celem  operacyjnym  Programu  jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im  korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub  kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej,  rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych
w środowisku lokalnym. W ramach  Programu  udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Realizacja Programu

Realizatorem zadania we współpracy z MOPR w Gdańsku jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzący Dzienny Dom Senior + pod nazwą Dzienny Dom Seniora ”Gdański Wigor” przy ul. Dolnej 4/1 w Gdańsku. Jest to kontynuacja prowadzenia ośrodka działającego od października 2015 roku. Ośrodek dysponuje 30 miejscami dziennego pobytu przeznaczonymi dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, mieszkańców Gdańska. Usługi realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00. Zadanie zakłada zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych 30 osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy. Także zapewnienie im możliwości aktywnego, autentycznego i dającego zadowolenie życia. Wszystko z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji poprzez walkę z samotnością, poczuciem bezużyteczności oraz bezradności, organizację czasu podopiecznym, zapewnienie zaspokojenia podstawowych potrzeb (posiłki, sanitariaty, pomoc materialna). Chodzi o kompleksową aktywizację osób starszych. Rekrutacja i kwalifikacja do ośrodka odbywa się w sposób ciągły we współpracy z MOPR w Gdańsku i jest uzależniona od rotacji uczestników. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z:

  1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej Dzienny Dom Seniora „Gdański Wigor”, ul. Dolna 4/1, tel. 58 718 65 65 lub
  2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku Wydział Integracji i Profilaktyki, ul. Leczkowa 1A, tel. 58 320 53 47.