Prosimy o czujność i sygnały w sprawie osób bezdomnych

W Gdańsku trwają działania pomocowe służb, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych na rzecz osób bezdomnych. Apelujemy do mieszkańców o czujność i sygnały o potrzebujących, którzy przebywają w miejscach niemieszkalnych.  W noclegowniach i schroniskach są jeszcze wolne miejsca dla potrzebujących.

Pracownicy gdańskiego MOPR współpracując z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz organizacjami pozarządowymi przekonują osoby bezdomne do skorzystania z oferty pomocowej miasta. Obejmuje ona m.in. zorganizowanie schronienia, żywności, ciepłej odzieży, obuwia, kąpieli, środków finansowych na zakup leków czy poradnictwa prawnego lub psychologicznego. Służby sprawdzają każdy sygnał od mieszkańców o potrzebującym człowieku. Informacje o bezdomnych prosimy kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8 do 17, piąt. od 7.30 do 14.30), Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

– Dzięki akcjom miasta, bardzo efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi osoby bezdomne w Gdańsku mogą czuć się bezpiecznie – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Coraz więcej z nich wychodzi na prostą, usamodzielnia się. Miasto realizuje kompleksowe projekty i programy mające zaktywizować potrzebujących, oferując im między innymi mieszkania treningowe, szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy. 

Dodajmy, że MOPR ma w tym roku podpisane umowy z ośmioma placówkami dla osób bezdomnych na terenie miasta. Zapewniają blisko 750 miejsc, w tym stałe i dostawki. Obecnie w placówkach tych jest jeszcze łącznie ponad sto wolnych miejsc.