Proteza i prawo jazdy z dofinansowaniem – wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że od kwietnia rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019. Środki na pomoc pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W bieżącym roku w ramach programu realizowane są różne formy wsparcia. Od kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie m.in. zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, protez kończyn, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania techniczne. Można także starać się np. o dopłatę do kursu prawa jazdy czy do zakupu niezbędnego oprzyrządowania w samochodzie. Ta pomoc adresowana jest m.in. do osób z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku lub słuchu. Może wynieść, w zależności od formy wsparcia oraz potrzeb, od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych w skrajnych przypadkach. Przypomnijmy, że do korzystania z oferty „Aktywnego samorządu” 2019 zachęcał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych wskazując, że można dzięki temu m.in. poprawić jakość i komfort życia, zrealizować swoje plany zawodowe.

Wsparcie w ramach Modułu I „Aktywnego samorządu” 2019  

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Miejsce i termin składania wniosków dla Modułu I

Dla Modułu I przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 roku. Wnioski przyjmuje Wydział Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 (pokój 214), kod 80 – 852 Gdańsk, tel. 58 320 53 48.

Druki do pobrania

W Biuletynie Informacji Publicznej MOPR w Gdańsku dostępne są druki wniosków i załączniki w sprawie dofinansowania oraz inne materiały poświęcone tegorocznej realizacji programu. Więcej, link: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=2