Przeciwko żebractwu na jarmarku

Akcję plakatową pod hasłem „Okaż serce…nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie” przeprowadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we wtorek, 1 sierpnia na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Śródmieście patrolować też będą podczas całej imprezy m.in. funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej – z naciskiem na interwencje przeciwdziałające społ. problemowi.

W Gdańsku trwa kampania edukacyjna i prewencyjna, która ma uświadomić mieszkańcom i turystom, by nie wspierali datkami nagabujących ich osób. To bowiem niewłaściwa i naiwna pomoc. Mogą za to wesprzeć potrzebujących np. kierując ich do gdańskich instytucji i organizacji świadczących kompleksową pomoc. W ramach akcji, we wtorek pracownicy MOPR i TPŚBA przekażą m.in. handlowcom na jarmarku tematyczne plakaty – do rozwieszenia. Otrzymają je także niektóre kawiarnie, bary. Początek akcji o godzinie 11, przy pomniku Sobieskiego na Targu Drzewnym. Podczas jarmarku pojawią się też patrole Straży Granicznej, obok policyjnych i Straży Miejskiej. Funkcjonariusze kładą szczególny nacisk na interwencje przeciwdziałające niekorzystnemu zjawisku społ., w tym żebractwu dzieci.

Przypomnijmy, że tematyczną kampanię od czerwca prowadzą wspólnie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. W tym roku w akcję włączyły się także: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych, które – na zlecenie miasta – prowadzą świetlicę dla dzieci proszących o datki. Działa ona przy ul. Zakopiańskiej 40 – codziennie ma tam dobrą opiekę kilkoro „dzieci z ulicy”. Natomiast akcja plakatowa będzie już drugą w sezonie letnim – pod koniec czerwca materiały edukacyjne, ulotki przekazaliśmy m.in. do restauracji i barów w Śródmieściu.

Uwaga!

Jeżeli zauważymy osoby żebrzące, należy zgłosić taki przypadek, dzwoniąc pod numery alarmowe: Policji – 997 lub Straży Miejskiej – 986.